DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Generosity

«Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Spreuken 11:25»
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.
He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Bible verse of the day

Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies