DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Generosity

«A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed. Proverbs 11:25»
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře.

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children,
so the Lord has compassion on those who fear him.

Random Bible Verse

But those who hope in the Lord
will renew their strength.
They will soar on wings like eagles;
they will run and not grow weary,
they will walk and not be faint.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies