DailyVerses.net

20 Bible Verses about Nearness

« 1. Aikakirja 16:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle.
By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
I will not leave you as orphans; I will come to you.En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Heal the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’
The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.Olkoon Herra, meidän Jumalamme, kanssamme niin kuin hän on ollut isiemme kanssa! Älköön hän jättäkö meitä, älköön hylätkö meitä.
For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla.
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Lopuksi, veljet: iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan, olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him known.Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.
Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.Mutta suuressa armossasi et antanut heidän tuhoutua etkä hylännyt heitä, sillä sinä olet anteeksiantava ja laupias Jumala.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.Mooses viipyi vuorella Herran luona neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton ehdot, nuo kymmenen käskyä.

Read more

Comments
Bible verse of the day
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies