DailyVerses.net
<

Marcus - NBV & NKJV

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Marcus 1
Marcus 2
Marcus 3
Marcus 4
Marcus 5
Marcus 6
Marcus 7
Marcus 8
Marcus 9
Marcus 10
Marcus 11
Marcus 12
Marcus 13
Marcus 14
Marcus 15
Marcus 16

Bijbelteksten

« Marcus 11:24 »

NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'But Jesus looked at them and said, “With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.”
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature.”
Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.'But he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him.”
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.
Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android