DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Roddelen

«L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici. Proverbi 16:28»
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.Con la bocca l'empio rovina il suo prossimo, ma i giusti si salvano con la scienza.
Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.Placano l'odio le labbra sincere, chi diffonde la calunnia è uno stolto.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.

Bijbeltekst van de dag

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...