DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vervolging

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.If the world hates you, keep in mind that it hated me first.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”
Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.
Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.

Bijbeltekst van de dag

Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...