DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vervolging

«Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de… Mateo 5:10»
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.Así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del hombre.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.
Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.―Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna.
Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan.
Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.Mi vida entera está en tus manos; líbrame de mis enemigos y perseguidores.
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.
En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?Caí al suelo y oí una voz que me decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”

Bijbeltekst van de dag

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...