DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

35 Bijbelteksten over Vrede (2/2)

« Romeinen 5:1 »
Nieuwe BijbelvertalingNederlands Bijbelgenootschap
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk ​zegenen​ met ​vrede.De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk ​zegenen​ met ​vrede.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in ​vrede​ met elkaar – dan zal de God van de ​liefde​ en de ​vrede​ met u zijn.Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt ​vrede, en de God der ​liefde​ en des vredes zal met u zijn.
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in ​vrede​ te leven.Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ​vrede​ met alle mensen.
Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: ​Vrede​ zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Moge de God van de ​vrede, die onze ​Heer​ ​Jezus, de machtige ​herder​ van de schapen, door het bloed van het eeuwig ​verbond​ uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door ​Jezus​ ​Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.De God nu des vredes, die onze Here ​Jezus, de grote ​herder​ der schapen door het bloed van een eeuwig ​verbond​ heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen.
Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie ​vrede​ zoeken.Bedrog is in het ​hart​ van wie kwaad smeden, maar voor wie tot ​vrede​ raden, is er vreugde.
Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de Here ​Jezus​ ​Christus.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 116:1-2
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...