DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. От Иоанна 15:13»
Een vriend blijft altijd een vriend, in goede en in slechte tijden. Een broer staat voor je klaar in tijd van nood.Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet.Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Als je vrienden hebt, doe dan je best om ze te vriend te houden. Want een vriend is trouwer dan een broer.Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат.
Als je fouten vergeeft, bewaar je de vriendschap. Maar als je er steeds weer over begint, maak je zelfs goede vriendschappen kapot.Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen.Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Want als ze vallen, helpt de één de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind?Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.
Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God.Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken.И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
Leugenaars veroorzaken ruzies. Roddelaars maken zelfs de beste vriendschappen kapot.Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Een mens die geen medelijden toont met een vriend in nood, heeft geen ontzag voor de Almachtige God.К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю.
Daarom heeft Jezus ons bevolen: als je van Hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden.И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
Zoals ijzer met ijzer scherp wordt gemaakt, zo scherpt de ene mens de andere.Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.
Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg.Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их.
Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij.Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
Laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek. Maar ga niet naar je broer als je in moeilijkheden zit. Je hebt meer aan een vriend dichtbij, dan aan een broer ver weg.Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
Jullie zijn ontrouw aan God! Weten jullie niet, dat je geen vriend kan zijn van de wereld én van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God.Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.
Want ik wil jullie erg graag zien en jullie geloof verder opbouwen. Dan kunnen we elkaar bemoedigen door ons geloof: ik zal bemoedigd worden door jullie geloof, en jullie zullen bemoedigd worden door mijn geloof.Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.
Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. En houd net zoveel van je broeders als van jezelf.Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin. Gevangenen bevrijdt Hij. Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn, laat Hij wonen in een dor land.Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.

Bijbeltekst van de dag

Denk erom: als mensen graag willen geven, moeten ze niet méér geven dan ze kunnen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...