DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de Mensenzoon zal onverwachts komen.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt: "Ja, Ik kom gauw!" Amen! Zo is het! Ja kom, Heer Jezus!
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Let daarom goed op. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.En let op: Ik kom gauw! En dan geef Ik alle mensen wat ze hebben verdiend met wat ze hebben gedaan, goed of kwaad.
The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Ik kom gauw. Houd vast aan je geloof. Zorg dat niemand jullie je beloning afneemt.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. IK BEN Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."
And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.Kinderen, blijf dus één met Hem. Want dan kunnen we Hem, als Hij komt, vol vertrouwen ontmoeten en hoeven we ons niet te schamen.
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal Hem zien, ook de mensen die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over Hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het!
Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Pas op voor leugen-profeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven."
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want Hij beschermt jullie en bewaart jullie tot de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden.

Bible verse of the day

Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.

Random Bible Verse

If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies