DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Kuin muurinsa menettänyt kaupunki on mies, joka ei hillitse itseään. Sananlaskut 25:28»
A man without self-control is like a city broken into and left without walls.Kuin muurinsa menettänyt kaupunki on mies, joka ei hillitse itseään.
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valtaus.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Kielen varassa on elämä ja kuolema – niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina.
The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.Tyhmä tuo heti julki suuttumuksensa, viisas nielee loukkauksen ja vaikenee.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.
But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified.Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back.Tyhmä päästää vihansa valloilleen, viisas malttaa ja hillitsee vihansa.
Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable.Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.
I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?Olen tehnyt silmieni kanssa sopimuksen: koskaan en katsele naisten puoleen.
Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.
Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.Älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas yhteen. Muutenhan Saatana pääsee kiusaamaan teitä, kun ette kuitenkaan pysty hillitsemään itseänne.

Bible verse of the day

But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies