DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hľadanie

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.Die Here is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vra na die Here en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.En verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Ek het die Here gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o Here!
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vra na die Here en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Want so sê die Here aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.EK het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan 'n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leërskare, só met julle kan wees soos julle sê.
Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.En in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Náhodný Biblický verš

Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!