DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hľadanie

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Ayez recours à l'Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu, il m’a délivré de toutes mes frayeurs.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, Eternel!
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Recherchez l'Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu'il est près!
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Ayez recours à l’Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“En effet, voici ce que dit l'Eternel à la communauté d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez!
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: «Me voici! Me voici!» à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom.
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun bien.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Eternel, tu m’examines et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Eternel, le Dieu de l’univers, sera avec vous, comme vous le dites.
Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur; c'est une faveur qu'il a reçue de l'Eternel.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme: si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets.

Biblický verš dňa

Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

Náhodný Biblický verš

Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!