DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hovorenie

«Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!