DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hovorenie

Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.
Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček