DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

16 Biblické verše o Otroctvo

«Galaťanom 5:1»
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.基 督 釋 放 了 我 們 , 叫 我 們 得 以 自 由 。 所 以 要 站 立 得 穩 , 不 要 再 被 奴 僕 的 軛 挾 制 。
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.“耶 穌 回 答 說 : 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 所 有 犯 罪 的 就 是 罪 的 奴 僕 。
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“你 們 所 受 的 , 不 是 奴 僕 的 心 , 仍 舊 害 怕 ; 所 受 的 , 乃 是 兒 子 的 心 , 因 此 我 們 呼 叫 : 阿 爸 ! 父 !
Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.所 以 天 父 的 兒 子 若 叫 你 們 自 由 , 你 們 就 真 自 由 了 。
Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?我 所 揀 選 的 禁 食 不 是 要 鬆 開 凶 惡 的 繩 , 解 下 軛 上 的 索 , 使 被 欺 壓 的 得 自 由 , 折 斷 一 切 的 軛 麼 ?
Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotňajší deň.你 也 要 記 念 你 在 埃 及 地 作 過 奴 僕 ; 耶 和 華 你 神 用 大 能 的 手 和 伸 出 來 的 膀 臂 將 你 從 那 裡 領 出 來 。 因 此 , 耶 和 華 你 的 神 吩 咐 你 守 安 息 日 。
Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.富 戶 管 轄 窮 人 ; 欠 債 的 是 債 主 的 僕 人 。
Ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.你 們 雖 是 自 由 的 , 卻 不 可 藉 著 自 由 遮 蓋 惡 毒 , 總 要 作 神 的 僕 人 。
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。
Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.我 們 若 在 他 死 的 形 狀 上 與 他 聯 合 , 也 要 在 他 復 活 的 形 狀 上 與 他 聯 合 ; 因 為 知 道 我 們 的 舊 人 和 他 同 釘 十 字 架 , 使 罪 身 滅 絕 , 叫 我 們 不 再 作 罪 的 奴 僕 。
Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude (ruka) lenivá.殷 勤 人 的 手 必 掌 權 ; 懶 惰 的 人 必 服 苦 。
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.我 們 不 拘 是 猶 太 人 , 是 希 利 尼 人 , 是 為 奴 的 , 是 自 主 的 , 都 從 一 位 聖 靈 受 洗 , 成 了 一 個 身 體 , 飲 於 一 位 聖 靈 。
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.只 是 在 你 們 中 間 , 不 可 這 樣 ; 你 們 中 間 誰 願 為 大 , 就 必 作 你 們 的 用 人 ; 誰 願 為 首 , 就 必 作 你 們 的 僕 人 。
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.主 的 靈 在 我 身 上 , 因 為 他 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 福 音 給 貧 窮 的 人 ; 差 遣 我 報 告 : 被 擄 的 得 釋 放 , 瞎 眼 的 得 看 見 , 叫 那 受 壓 制 的 得 自 由 。
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.並 不 分 猶 太 人 、 希 利 尼 人 , 自 主 的 、 為 奴 的 , 或 男 或 女 , 因 為 你 們 在 基 督 耶 穌 裡 都 成 為 一 了 。 你 們 既 屬 乎 基 督 , 就 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 是 照 著 應 許 承 受 產 業 的 了 。
Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia, neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.勸 僕 人 要 順 服 自 己 的 主 人 , 凡 事 討 他 的 喜 歡 , 不 可 頂 撞 他 , 不 可 私 拿 東 西 ; 要 顯 為 忠 誠 , 以 致 凡 事 尊 榮 我 們 救 主 神 的 道 。

Biblický verš dňa

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!