DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

17 Biblické verše o Plánovanie

«Príslovia 16:3»
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen.
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du dir vornimmst!
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.Auch das kommt her vom HERRN Zebaoth; sein Rat ist wunderbar, und er führt es herrlich hinaus.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Gott der HERR tut nichts, er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem HERRN ein Gräuel, aber den Aufrechten ist er freund.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Náhodný Biblický verš

Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!