DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Slabosť

«Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a… 2. Korinťanom 12:10»
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Al beswyk my vlees en my hart — God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog.
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

Biblický verš dňa

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!