DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? “Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.”
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranqüilo, o que é de grande valor para Deus.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“O Senhor, contudo, disse a Samuel: “Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração”.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor!
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam!
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças.

Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

Náhodný Biblický verš

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!