DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

46 Biblické verše o Srdce (2/2)

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade,
lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel.
Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno!
Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.
Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.
Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil.
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.
Teraz však - hovorí Pán
- obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
Vnímaj moje slová, syn môj,
a nakloň ucho k mojim výrokom!
Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.
Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež.
Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.
Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!