DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Vzťah

«Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo… Kazateľ 4:12»
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.
Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels.
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Two are better than one, because they have a good reward for their toil.
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”
I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord.
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.For am I now seeking the approval of man, or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ.
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.
Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.
Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

Biblický verš dňa

Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

Náhodný Biblický verš

Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!