DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

23 Biblické verše o Vzťah

«Kazateľ 4:12»
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord.
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

Biblický verš dňa

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!