DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Duben 2021)

15. dubna 2021

Skutky 16:31Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

14. dubna 2021

Přísloví 10:20Jazyk spravedlivého je výborné stříbro,
srdce svévolníků nestojí za nic.

13. dubna 2021

Jób 37:23Avšak Všemocného nenajdeme.
Je vznešený v síle,
ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat.

12. dubna 2021

1. Korintským 10:24Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!

11. dubna 2021

Žalm 34:20Mnoho zla doléhá na spravedlivého,
Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

10. dubna 2021

1. Tesalonickým 5:16-18Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

9. dubna 2021

Matouš 11:29-30Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

8. dubna 2021

Přísloví 29:25Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku,
kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

7. dubna 2021

Izajáš 60:1Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,
vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

6. dubna 2021

2. Korintským 4:17Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.

5. dubna 2021

Žalm 108:6Povznes se až nad nebesa, Bože,
a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

4. dubna 2021

Matouš 28:5-6Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“

3. dubna 2021

Filipským 1:29Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.

2. dubna 2021

1. Petrův 2:24On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

1. dubna 2021

Žalm 79:9Bože, naše spáso, pomoz nám
pro slávu svého jména,
vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

Biblický verš dne

Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

Náhodný Biblický verš

Hospodin tě požehná
a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
Náhodný veršNáhodný obrázek

Pokračovat ve čtení

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!