DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Květen 2021)

9. května 2021

1. Janův 4:19My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

8. května 2021

Žalm 115:3Náš Bůh je v nebesích
a všechno, co chce, koná.

7. května 2021

Jeremjáš 31:25Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

6. května 2021

Filipským 2:3V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.

5. května 2021

Kazatel 4:10Upadne-li jeden,
druh jej zvedne.
Běda samotnému, který upadne;
pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

4. května 2021

Jan 1:18Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

3. května 2021

Izajáš 25:1Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

2. května 2021

Žalm 32:3Mlčel jsem a moje kosti chřadly,
celé dny jsem pronaříkal.

1. května 2021

Efezským 5:3O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

Biblický verš dne

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!