DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live.”
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!