DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, ať žijete!
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli. Národu, který mé jméno nevzýval, jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám!
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Hledejte dobré, a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla.

Biblický verš dne

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!