DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma myšlení

«K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Koloským 3:2»
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.Set your mind on things above, not on things on the earth.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti.For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!