DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma obrácení

«A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude… 2. Paralipomenon 7:14»
A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.這 稱 為 我 名 下 的 子 民 , 若 是 自 卑 、 禱 告 , 尋 求 我 的 面 , 轉 離 他 們 的 惡 行 , 我 必 從 天 上 垂 聽 , 赦 免 他 們 的 罪 , 醫 治 他 們 的 地 。
Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.你 們 的 神 有 恩 典 、 施 憐 憫 。 你 們 若 轉 向 他 , 他 必 不 轉 臉 不 顧 你 們 。
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.所 以 , 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 , 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 , 和 貪 婪 。 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.主 所 應 許 的 尚 未 成 就 , 有 人 以 為 他 是 耽 延 , 其 實 不 是 耽 延 , 乃 是 寬 容 你 們 , 不 願 有 一 人 沉 淪 , 乃 願 人 人 都 悔 改 。
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.主 耶 和 華 說 : 我 不 喜 悅 那 死 人 之 死 , 所 以 你 們 當 回 頭 而 存 活 。
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.所 以 , 你 們 當 悔 改 歸 正 , 使 你 們 的 罪 得 以 塗 抹 , 這 樣 , 那 安 舒 的 日 子 就 必 從 主 面 前 來 到 。
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.你 們 要 撕 裂 心 腸 , 不 撕 裂 衣 服 。 歸 向 耶 和 華 你 們 的 神 ; 因 為 他 有 恩 典 , 有 憐 憫 , 不 輕 易 發 怒 , 有 豐 盛 的 慈 愛 , 並 且 後 悔 不 降 所 說 的 災 。
Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“彼 得 說 : 你 們 各 人 要 悔 改 , 奉 耶 穌 基 督 的 名 受 洗 , 叫 你 們 的 罪 得 赦 , 就 必 領 受 所 賜 的 聖 靈 。
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.你 們 要 結 出 果 子 來 , 與 悔 改 的 心 相 稱 。
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.我 告 訴 你 們 , 一 個 罪 人 悔 改 , 在 天 上 也 要 這 樣 為 他 歡 喜 , 較 比 為 九 十 九 個 不 用 悔 改 的 義 人 歡 喜 更 大 。
Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“從 那 時 候 , 耶 穌 就 傳 起 道 來 , 說 : 天 國 近 了 , 你 們 應 當 悔 改 !
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.所 以 , 你 們 要 脫 去 一 切 的 污 穢 和 盈 餘 的 邪 惡 , 存 溫 柔 的 心 領 受 那 所 栽 種 的 道 , 就 是 能 救 你 們 靈 魂 的 道 。
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.我 來 本 不 是 召 義 人 悔 改 , 乃 是 召 罪 人 悔 改 。
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.我 塗 抹 了 你 的 過 犯 , 像 厚 雲 消 散 ; 我 塗 抹 了 你 的 罪 惡 , 如 薄 雲 滅 沒 。 你 當 歸 向 我 , 因 我 救 贖 了 你 。
Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.日 期 滿 了 , 神 的 國 近 了 。 你 們 當 悔 改 , 信 福 音 !
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.惡 人 當 離 棄 自 己 的 道 路 ; 不 義 的 人 當 除 掉 自 己 的 意 念 。 歸 向 耶 和 華 , 耶 和 華 就 必 憐 恤 他 ; 當 歸 向 我 們 的 神 , 因 為 神 必 廣 行 赦 免 。
Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.耶 和 華 說 : 雖 然 如 此 , 你 們 應 當 禁 食 、 哭 泣 、 悲 哀 , 一 心 歸 向 我 。
Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.你 們 要 轉 向 我 , 我 就 轉 向 你 們 。 這 是 萬 軍 之 耶 和 華 說 的 。
Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.凡 我 所 疼 愛 的 , 我 就 責 備 管 教 他 ; 所 以 你 要 發 熱 心 , 也 要 悔 改 。
Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.惡 人 若 回 頭 離 開 所 做 的 一 切 罪 惡 , 謹 守 我 一 切 的 律 例 , 行 正 直 與 合 理 的 事 , 他 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.我 告 訴 你 們 , 一 個 罪 人 悔 改 , 在 神 的 使 者 面 前 也 是 這 樣 為 他 歡 喜 。
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.你 們 當 回 頭 離 開 所 犯 的 一 切 罪 過 。 這 樣 , 罪 孽 必 不 使 你 們 敗 亡 。
Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.也 不 要 將 你 們 的 肢 體 獻 給 罪 作 不 義 的 器 具 ; 倒 要 像 從 死 裡 復 活 的 人 , 將 自 己 獻 給 神 , 並 將 肢 體 作 義 的 器 具 獻 給 神 。
Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.世 人 蒙 昧 無 知 的 時 候 , 神 並 不 監 察 , 如 今 卻 吩 咐 各 處 的 人 都 要 悔 改 。
Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.弟 兄 們 , 若 有 人 偶 然 被 過 犯 所 勝 , 你 們 屬 靈 的 人 就 當 用 溫 柔 的 心 把 他 挽 回 過 來 ; 又 當 自 己 小 心 , 恐 怕 也 被 引 誘 。

Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!你 們 要 醒 悟 為 善 , 不 要 犯 罪 , 因 為 有 人 不 認 識 神 。 我 說 這 話 是 要 叫 你 們 羞 愧 。
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!