DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pomluvy

«A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Proverbs 16:28»
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění.With their mouths the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape.
Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Náhodný Biblický verš

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!