DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Ecclesiastes

Read this Bible book online, click here to read.

Ecclesiastes 1
Ecclesiastes 2
Ecclesiastes 3
Ecclesiastes 4
Ecclesiastes 5
Ecclesiastes 6
Ecclesiastes 7
Ecclesiastes 8
Ecclesiastes 9
Ecclesiastes 10
Ecclesiastes 11
Ecclesiastes 12

Bible verses - NIV & NBV


Do not say, “Why were the old days better than these?”
For it is not wise to ask such questions.
En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
Whoever loves money never has enough;
whoever loves wealth is never satisfied with their income.
This too is meaningless.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
As you do not know the path of the wind,
or how the body is formed in a mother’s womb,
so you cannot understand the work of God,
the Maker of all things.
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God.Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
For with much wisdom comes much sorrow;
the more knowledge, the more grief.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
So then, banish anxiety from your heart
and cast off the troubles of your body,
for youth and vigor are meaningless.
Belast je ​hart​ niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Everyone comes naked from their mother’s womb,
and as everyone comes, so they depart.
They take nothing from their toil
that they can carry in their hands.
Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.
Two are better than one,
because they have a good return for their labor.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Bible verse of the day
song-of-songs 4:7
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...