DailyVerses.net

48 Versículos de la Biblia sobre la Alegría

« 1 Tessalonicenzen 5:16-18 »

NVI RVR95 RVR60
X
NBV
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma.Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Éste es el día que hizo Jehová; ¡nos gozaremos y alegraremos en él!Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.
Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros.Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación.Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra a un sabio se gozará con él.De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo.Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Anterior12Próximo

Leer más

Comentarios
Versículo de la Biblia del día
Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Reciba el Versículo Diario:
Correo electrónico
Facebook
Twitter
Android
Aceptar Este sitio utiliza cookies