DailyVerses.net

106 Raamatun jakeita vanhurskaudesta

« Psalmit 37:28 »

KR92
X
NKJV
Joka pyrkii oikeuteen ja laupeuteen, saa elämän, kunnian ja vanhurskauden.He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.
Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.Who “will render to each one according to his deeds”
Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.
Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan vaan varjelee heitä iäti, mutta jumalattomien suku sammuu.For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.
Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.Surely he will never be shaken; The righteous will be in everlasting remembrance.
Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö»But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”
Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.
Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa.Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in the seat of the scornful.
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Jumalattoman voitto on pettävää. Joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.The wicked man does deceptive work, But he who sows righteousness will have a sure reward.
Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin.And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa – olet ansassa, jos lupaustasi kadut.It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.

Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.
Edellinen12345Seuraava

Lue lisää

Kommenttia
Mies vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.»
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!