DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

11 Bible Verses about Generosity - NIV & BB


A generous person will prosper;
whoever refreshes others will be refreshed.
Als je goed bent voor anderen, zal het ook met jou goed gaan.
Als je anderen helpt, zul je zelf ook geholpen worden.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Geef, dan zal er ook aan jou gegeven worden: een goed gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende maatbeker zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook gemeten worden.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Denk erom: als mensen graag willen geven, moeten ze niet méér geven dan ze kunnen.
Good will come to those who are generous and lend freely,
who conduct their affairs with justice.
Het zal goed met je gaan
als je aan arme mensen uitleent zonder rente.
God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.God geeft aan de zaaier zaad om te zaaien, maar ook brood om te eten. Net zo zal Hij 'zaad' aan jullie geven. Hij zal zelfs steeds méér 'zaad' geven. En Hij zal zorgen dat er ook een grote 'oogst' opkomt uit jullie goede daden.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Zo zullen jullie steeds veel hebben om veel te kunnen weggeven. En daar zullen de mensen God voor prijzen.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Als iemand iets van je wil lenen of van je afpakt, geef het hem dan en vraag het niet terug.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?
He gives strength to the weary
and increases the power of the weak.
Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht.
Uitgeputte mensen maakt Hij weer sterk.
Bible verse of the day
proverbs 16:9
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...