DailyVerses.net

39 Bible Verses about Listening


NIV KJV ESV NKJV
X
BB
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Onthoud goed, lieve broeders en zusters, dat iedereen goed moet luisteren, maar niet te gauw iets moet zeggen. Word ook niet te snel boos.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar Jezus zei: "Wat heerlijk is het als mensen Gods woorden horen en ze ook doen!"
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Als je Mij om hulp roept, zal Ik je antwoorden. Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien, waarvan je nu nog niets weet.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Als je leeft zoals God het wil, zal het goed met je gaan. Het is heerlijk voor je als je op de Heer vertrouwt.
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.Ik houd van de Heer, want Hij luistert naar mij. Hij luistert als ik Hem om hulp roep. Hij luistert naar mij. Daarom zal ik mijn leven lang Hem altijd om hulp vragen.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.Wanhopig riep ik de Heer om hulp. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn geroep klonk in zijn oren.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Als je naar goede raad luistert, ben je op de weg die naar het leven leidt. Maar als je iemand geen goede raad wil geven, ben je mede schuldig als het verkeerd met hem afloopt.
So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Heer, 's morgens hoort U mij al roepen. 's Morgens vertel ik U wat ik op mijn hart heb. Dan wacht ik op uw antwoord.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. De andere gevangenen luisterden naar hen.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.Jullie willen niet naar Mij luisteren. Jullie willen geen ontzag voor Mij hebben. Daarom zal Ik jullie vervloeken, zegt de Heer van de hemelse legers. Ik zal jullie niet langer zegenen. Ik zal jullie vervloeken. Ja, Ik héb jullie al vervloekt. Want jullie willen Mij niet gehoorzamen.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Mijn zoon, luister naar de goede raad van je ouders. Doe iets met hun wijze lessen.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Volg alleen jullie Heer God en heb diep ontzag voor Hem. Houd je aan zijn wetten. Gehoorzaam Hem, dien Hem en wees trouw aan Hem.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.De Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij luistert naar hen als ze Hem om hulp roepen.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem gered.
But he answered, “It is written,‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Maar Jezus antwoordde: "In de Boeken staat: 'Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven.' "
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd, in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in een oor hebben gefluisterd, zal van de daken worden geroepen.

I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij. Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies