DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale… Efezanom 5:15-16»
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.

Bible verse of the day

Lead me in your truth and teach me,
for you are the God of my salvation;
for you I wait all the day long.

Random Bible Verse

You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies