DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Openbaring

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Openbaring 1
Openbaring 2
Openbaring 3
Openbaring 4
Openbaring 5
Openbaring 6
Openbaring 7
Openbaring 8
Openbaring 9
Openbaring 10
Openbaring 11
Openbaring 12
Openbaring 13
Openbaring 14
Openbaring 15
Openbaring 16
Openbaring 17
Openbaring 18
Openbaring 19
Openbaring 20
Openbaring 21
Openbaring 22

Bijbelteksten

« Openbaring 3:20 »
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.