DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Psalmen - NBG & NBV

«Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik… Psalm 143:8»
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

Bijbeltekst van de dag

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...