DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Gelukkig'

«Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER. Psalm 119:1»
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken.Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken en men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren; gedurende één jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis, en de vrouw die hij gehuwd heeft, verheugen.

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Willekeurige Bijbeltekst

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...