DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Mond'

Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.Uit één mond komen dus mooie woorden, maar ook afschuwelijke woorden. Dat is niet goed, vrienden!
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Vertel geen leugens, en bedrieg andere mensen niet.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Ik zing over u, elke dag weer zing ik over uw macht.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.Ik bad tot God en ik zong een lied om hem te eren.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered.
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor hem.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Als je nadenkt voordat je iets zegt, bescherm je jezelf, maar als je zomaar dingen roept, loopt het slecht met je af.
De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.Dwaze mensen zorgen met hun woorden voor ruzie. Alles wat ze zeggen, geeft problemen.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden.
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.De Heer heeft de hemel gemaakt. De sterren zijn er omdat hij heeft gesproken.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.Goede mensen zeggen altijd de juiste dingen, maar slechte mensen vertellen alleen maar leugens.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen, en domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Als een wijs mens iets zegt, dan krijgt hij waardering. Maar als een dwaas iets gaat zeggen, dan brengt hij zichzelf in de problemen.
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Heer, luister naar de woorden van dit lied. Het is mijn geschenk aan u. Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.
Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen, help mensen die het moeilijk hebben.
Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.Zo gaat het ook met de woorden die uit mijn mond komen. Ze komen pas weer bij mij terug als ze hun doel bereikt hebben. Mijn woorden komen pas terug als ze ook daden geworden zijn.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Lemuel, jij moet zwakke mensen verdedigen, je moet mensen die machteloos zijn, beschermen.
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’
Smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.Ik wilde geen vlees of lekkere dingen eten. Ik dronk ook geen wijn en ik verzorgde mijn lichaam niet.
Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Goede mensen zullen lang en gelukkig leven. Slechte mensen verbergen hun misdaden met mooie woorden.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.Ik heb steeds precies gedaan wat hij zei, ik heb zijn woorden in mijn hart bewaard.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.Slechte mensen maken anderen kapot door hun geroddel, maar goede mensen worden beschermd door hun wijsheid.
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.Ik heb eerbied voor de Heer, en daarom haat ik het kwaad. Ik heb een hekel aan trotse mensen, aan leugenaars en aan mensen die kwaad doen.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.Zo zegt een goed mens goede dingen omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen omdat hij van binnen slecht is. Je woorden laten zien hoe je van binnen bent!

Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...