DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Planning

«Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. Spreuken 16:3»
Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Do not envy the oppressor, And choose none of his ways; For the perverse person is an abomination to the Lord, But His secret counsel is with the upright.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

For the Lord gives wisdom;
From His mouth come knowledge and understanding.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies