DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the full armor of God, so that you can take… Ephesians 6:11»
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Bij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar. Ik ben zó blij, dat ik voor U wil zingen. Want U heeft mij bevrijd.
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen."
“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.Maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden, zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Dit is wat Ik aan mijn dienaren geef. Dit is hoe Ik hen vrijspreek van schuld, zegt de Heer.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.U beschermde me als een schild en U hielp mij. Dankzij uw goedheid ben ik machtig geworden. U heeft de weg voor mij gebaand. Ik kon gaan zonder te struikelen.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Bescherm mij, God, want ik vertrouw op U.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?De Heer zorgt voor mij. Ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen?
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord.
I can do all this through him who gives me strength.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.En Ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want Ik ben altijd Dezelfde en Ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en Ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Ik wil altijd dicht bij U zijn. Met U naast me kan mij niets gebeuren.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een schild voor de mensen die op Hem vertrouwen.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!
Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?Of denken jullie dat Ik mijn Vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij Mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om Mij te helpen.
The Lord will rescue his servants; no one who takes refuge in him will be condemned.De Heer redt de mensen die Hem dienen. Mensen die op Hem vertrouwen, zullen veilig zijn.

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leer liever om goed en eerlijk te zijn. Spreek eerlijk recht. Zorg voor de arme mensen en de weeskinderen. Kom voor de weduwen op.
Previous12Next

Bible verse of the day

Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies