DailyVerses.net

43 Bible Verses about Protection

« Efeziërs 6:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
The Lord redeems the soul of His servants, And none of those who trust in Him shall be condemned.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?

Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies