DailyVerses.net
<

Proverbs - NIV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Proverbs 1
Proverbs 2
Proverbs 3
Proverbs 4
Proverbs 5
Proverbs 6
Proverbs 7
Proverbs 8
Proverbs 9
Proverbs 10
Proverbs 11
Proverbs 12
Proverbs 13
Proverbs 14
Proverbs 15
Proverbs 16
Proverbs 17
Proverbs 18
Proverbs 19
Proverbs 20
Proverbs 21
Proverbs 22
Proverbs 23
Proverbs 24
Proverbs 25
Proverbs 26
Proverbs 27
Proverbs 28
Proverbs 29
Proverbs 30
Proverbs 31

Bible Verses

« Proverbs 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it.Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.
My son, keep your father’s command and do not forsake your mother’s teaching.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Comments
Bible verse of the day
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies