DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs

Read this Bible book online, click here to read.

Proverbs 1
Proverbs 2
Proverbs 3
Proverbs 4
Proverbs 5
Proverbs 6
Proverbs 7
Proverbs 8
Proverbs 9
Proverbs 10
Proverbs 11
Proverbs 12
Proverbs 13
Proverbs 14
Proverbs 15
Proverbs 16
Proverbs 17
Proverbs 18
Proverbs 19
Proverbs 20
Proverbs 21
Proverbs 22
Proverbs 23
Proverbs 24
Proverbs 25
Proverbs 26
Proverbs 27
Proverbs 28
Proverbs 29
Proverbs 30
Proverbs 31

Bible verses - NIV & NBG


Commit to the Lord whatever you do,
and he will establish your plans.
Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.
Let love and faithfulness never leave you;
bind them around your neck,
write them on the tablet of your heart.
Then you will win favor and a good name
in the sight of God and man.
Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.
Whoever would foster love covers over an offense,
but whoever repeats the matter separates close friends.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding;
in all your ways submit to him,
and he will make your paths straight.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
Whoever pursues righteousness and love
finds life, prosperity and honor.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.
My son, keep your father’s command
and do not forsake your mother’s teaching.
Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
A gift opens the way
and ushers the giver into the presence of the great.
Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Start children off on the way they should go,
and even when they are old they will not turn from it.
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
A generous person will prosper;
whoever refreshes others will be refreshed.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
Whoever is patient has great understanding,
but one who is quick-tempered displays folly.
De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Bible verse of the day
proverbs 21:21
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...