DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

Proverbs

Read this Bible book online, click here to read.

Proverbs 1
Proverbs 2
Proverbs 3
Proverbs 4
Proverbs 5
Proverbs 6
Proverbs 7
Proverbs 8
Proverbs 9
Proverbs 10
Proverbs 11
Proverbs 12
Proverbs 13
Proverbs 14
Proverbs 15
Proverbs 16
Proverbs 17
Proverbs 18
Proverbs 19
Proverbs 20
Proverbs 21
Proverbs 22
Proverbs 23
Proverbs 24
Proverbs 25
Proverbs 26
Proverbs 27
Proverbs 28
Proverbs 29
Proverbs 30
Proverbs 31

Bible verses - NIV & NBV


Commit to the Lord whatever you do,
and he will establish your plans.
Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.
Let love and faithfulness never leave you;
bind them around your neck,
write them on the tablet of your heart.
Then you will win favor and a good name
in the sight of God and man.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
Whoever would foster love covers over an offense,
but whoever repeats the matter separates close friends.
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding;
in all your ways submit to him,
and he will make your paths straight.
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
My son, keep your father’s command
and do not forsake your mother’s teaching.
Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt,
verwerp de lessen van je moeder niet.
Start children off on the way they should go,
and even when they are old they will not turn from it.
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Whoever pursues righteousness and love
finds life, prosperity and honor.
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,
ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
A gift opens the way
and ushers the giver into the presence of the great.
Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.
Whoever is patient has great understanding,
but one who is quick-tempered displays folly.
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
For the Lord gives wisdom;
from his mouth come knowledge and understanding.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Bible verse of the day
proverbs 2:9
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...