DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti. Saarnaaja 4:12»
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.
Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin meren helmet.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – häntä auttamassa ei ole ketään.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta.
Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla.
You are all fair, my love, And there is no spot in you.Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan.
Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?
And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”Herra Jumala sanoi: »Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.»
Houses and riches are an inheritance from fathers, But a prudent wife is from the Lord.Talo ja tavara peritään isiltä, mutta viisas vaimo on Herran lahja.
And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan – niin kuin mekin rakastamme teitä.
Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.Mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ.Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija.
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.
So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

Bible verse of the day

Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.

Random Bible Verse

For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies