DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed!
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu. Want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!Jezus Christus heeft de plannen van God bekendgemaakt. Hij zegt: ‘Ik zal snel komen!’ Ja, kom, Heer Jezus!
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen.
Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.Jezus zegt: ‘Luister, ik kom snel! En ik zal aan iedereen geven wat hij verdient.’
The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”God, de Heer, zegt: ‘Ik ben de machtige God! Ik ben het begin en het einde. Ik ben degene die er is, die er was, en die zal komen.’
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Ik zal snel komen. Blijf in mij geloven, dan kan niemand jullie het eeuwige leven afnemen.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken.’
And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.Lieve vrienden, blijf verbonden met Christus. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn als hij terugkomt. En dan hoeven we ons tegenover hem niet te schamen.
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.Jezus Christus zal op de wolken uit de hemel komen. Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem gedood hebben. Dan zullen alle mensen op aarde om hem huilen en jammeren. Ja, zo zal het gaan!
Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.Pas op voor valse profeten. Ze lijken goed, maar ze zijn slecht. Ze lijken zo onschuldig als schapen, maar ze zijn zo gevaarlijk als wolven.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Vrienden, jullie moeten dit niet vergeten: voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar, en duizend jaar hetzelfde als één dag.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.Eén ding weet ik heel zeker: God maakt nieuwe mensen van jullie. Hij is daar al mee begonnen, en op de dag dat Jezus Christus terugkomt, zullen jullie volmaakt zijn.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Doe de heilige Geest van God geen verdriet. De heilige Geest is in jullie aanwezig, als bewijs dat jullie bij God horen. Daardoor worden jullie gered op de dag dat God de christenen komt bevrijden.

Bible verse of the day

But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies