DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte… Jeremia 29:13-14a»
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”Näin sanoo Herra Israelin kansalle: – Etsikää minua, niin saatte elää!
I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: »Tässä olen, tässä olen!» tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.
The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Onnen löytää, joka vaimon löytää, hän on päässyt Herran suosioon.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.
Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Yhtä lailla on viisaus sinulle hyväksi: kun löydät sen, sinulla on tulevaisuus, toivosi ei raukea tyhjiin.
And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin.

Bible verse of the day

Judge not, that you be not judged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies