DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladEnglish Standard Version
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!