DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Bezpečie

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať,
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Náhodný Biblický verš

Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!